Narodil jsem se v roce 1950 v Brně. Výtvarné umění mě „drželo” už od mala, ale teprve až po vojně jsem absolvoval brněnskou ŠUŘku a svůj vztah tak „zlegalizoval”. Na škole mě měli v práci páni profesoři K. O. Hrubý, Oldřich Staněk, Antonín Odehnal, Jiří Šindler, Ladislav Martínek a další. Už za studií jsem  se zúčastňoval společných výstav a přehlídek. V roce 1986 jsem měl v Brně první samostatnou výstavu fotografií a v následujícím roce tamtéž první samostatnou výstavu obrazů. Z různých soutěží a přehlídek jsem si odnesl několik cen. Těch, kterých si cením nejvíce je Stříbrná jehlice Juniorfota v Teplicích (1974) a vítězství v mezinárodní soutěži Grand Prix UIM v Belgii (1980). V roce 1989 jsem
se zúčastnil Československého fotosalónu k 150. výročí objevu fotografie a po 17. listopadu jsem obeslal řadu výstav fotografiemi z „revolučního Brna” (výběr z těchto fotografií byl na brněnském OF předán prezidentu Havlovi při jeho brněnské návštěvě). Následovala účast na výstavě obrazů v prostorách Prašné brány v Praze, výstava fotografií
v Edinburgu a dvě samostatné výstavy v Litevském Kaunasu. Roku 1992 jsem se představil knižními ilustracemi a pastely ve švýcarském Curychu. Nová doba přinesla nové možnosti v podnikání, které mě na několik let zabralo více času, než výtvarná tvorba. Nicméně jsem připravil výstavu obrazů v Mnichově (2002), kde jsem předvedl větší část svého díla za poslední dekádu. Bohužel, téměř celá expozice byla jedné noci zcizena. Kromě malování a fotografování se věnuji
i grafice. Vytvořil jsem desítky plakátů pro sportovní i hudební produkce, množství přebalů hudebních nosičů atd. Moje díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Anglii, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Litvě a u nás.